• slide06
  • slide05
  • slide01

มีการเปิดเว็ปไซต์ทางการ “VISIT KOCHI JAPAN” แล้ว โดยจะแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดโคจิอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและกว้างใหญ่ที่สุดในชิโกกุซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น

Visit Kochi

with a nice view

local_own

skipjack_tuna